Începe vaccinarea antigripală în Ardeal! Cetăţenii sunt aşteptaţi la medicul de familie să bea o pălincă

0
773

Auto­ri­tă­ţi­le din mai mul­te judeţe din ves­tul ţării au dat star­tul vac­ci­nă­ri­lor de toam­nă! Mii de arde­leni sunt aştep­ta­ţi în aceas­tă peri­oa­dă la cabi­ne­tul medi­cu­lui de fami­lie, unde vor pri­mi gra­tu­it un ţoi de pălin­că anti­gri­pa­lă.

Pălin­ca de anul aces­ta este for­mu­la­tă spe­cial să asi­gu­re imu­ni­ta­te de 99% împo­tri­va prin­ci­pa­le­lor tul­pini de gri­pă din regiu­ne, inclu­siv cea avi­a­ră, cea porci­nă şi gri­pa pru­nu­lui”, a expli­cat dr. Gheo, spe­cia­list în vac­ci­na­re din Bihor. “Sin­gu­re­le efec­te secun­da­re sunt o uşoa­ră sen­za­ţie de arsu­ră pe gât, colo­ra­rea nasu­lui într-un roşu intens şi inca­pa­ci­ta­tea de a con­du­ce vehi­cu­le timp de câte­va ore.”

Mai mult(ă pălin­că), pe timesnewroman.ro 🙂


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply