Dupa 10 zile in ATLANTIC, Cassiopeia este pe podium, la categoria sa

0
1528

Sin­gu­rul veli­er sub pavi­li­on roma­nesc ce par­ti­ci­pa la Atlan­tic Ral­ly for Cru­i­sers (ARC), Cas­si­o­pe­ia, se afla pe locul 59 in cla­sa­men­tul gene­ral si 3 la cate­go­rie. Cur­sa gran­di­oa­sa pre­su­pu­ne tra­ver­sa­rea Ocea­nu­lui Atlan­tic din Las Pal­mas pana in Carai­be, San­ta Lucia. Star­tul s‑a dat pe 19 noiem­brie.

O furt­u­na puter­ni­ca a devi­at ambar­ca­tiu­ni­le de la tra­seu

Veli­e­rul Cas­si­o­pe­ia ina­in­tea­za spre Carai­be. Este pe locul 3 la cate­go­ria cru­i­sing F si pe 59 la gene­ral din pes­te 200 de ambar­ca­tiuni. „Cas­si­o­pe­ia navi­ghea­za foar­te bine. Cred ca este unde­va la 1700 de mile dis­tan­ta de linia de finish. Ar putea ajun­ge in San­ta Lucia in apro­xi­ma­tiv 10 zile” a spus pen­tru aimx.ro jur­na­lis­tul Lucian Min­dru­ta, a carui fii­ca, Andre­ea Chi­ro­iu, face par­te din echi­pa­jul de pe veli­er.

Star­tul com­pe­ti­ti­ei a fost unul cu peri­pe­tii a mai dezva­lu­it Lucian Min­dru­ta, dupa ce luni a luat lega­tu­ra pen­tru pri­ma data cu fii­ca sa: „Au avut de infrun­tat o furt­u­na puter­ni­ca. Rafa­le­le atin­geau in cen­trul ei pes­te 100 de kilo­me­tri pe ora. Ambar­ca­tiu­ni­le au fost nevo­ite sa o evi­te oco­lind fie prin nord, fie prin sud, dupa cum le‑a fost inspi­ra­tia. Cas­si­o­pe­ia a devi­at mult de la tra­seu spre sud si se pare ca a fost o deci­zie buna. Andre­ea mi‑a trans­mis ca ocea­nul este hao­tic. Valu­ri­le vin din doua direc­tii si in con­ti­nu­a­re curen­tul din fata/travers este cam de 3,5 ‑4km/h. Cas­si­o­pe­ia ina­in­tea­za cam cu 280 de kilo­me­tri pe zi, adi­ca 150 de mile mari­ne.”

Cas­si­o­pe­ia se afla in drep­tul insu­lei Capu­lui Ver­de si navi­ga marti sea­ra cu o vite­za de pes­te 10 kilo­me­tri pe ora. Tem­pe­ra­tu­ra aeru­lui are in jur de 30 de gra­de pe par­cur­sul zilei.

Echi­pa­jul de pe Cas­si­o­pe­ia:
Liviu Chi­ric, ski­pper si owner (instruc­tor teo­rie mane­vra navei cate­go­ria B mari­tim), Blon­du Laur (instruc­tor prac­ti­ca), Ovi­diu Dru­gan (instruc­tor teo­rie și prac­ti­ca mane­vra navei), Andre­ea Che­ro­iu, Alex Chi­ric si Cata­lin Cor­du­nea­nu.

Veli­e­rul Andrew are echi­paj suta la suta roma­nesc, dar par­ti­ci­pa sub pavi­li­on olan­dez. Andrew ocu­pa locul 3 la cate­go­ria Cru­i­sing E si 33 la gene­ral. Adri­an Vir­lan este ski­pper, iar pro­pri­e­tar Aure­li­an Baz­gu. (sur­sa: aimx.ro).


Man­ga­lia News, Mier­curi, 29.11.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply