DOBROGEA, LA ZI ANIVERSARĂ”, activitate tematică la Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia

0
631

Ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic “Cal­la­tis” Man­ga­lia au oma­gi­at 139 de ani de la reve­ni­rea Dobro­gei la Sta­tul Român, printr‑o mani­fes­ta­re cul­tu­ral-şti­inţi­fi­că, sub devi­za “Dobro­gea, la zi ani­ver­sa­ră”. Ele­vii au adus un oma­giu zilei de 14 noiem­brie prin dife­ri­te acti­vi­tă­ţi tema­ti­ce: pre­zen­tări Power Point, rea­li­za­rea de pos­te­re şi cola­je suges­ti­ve, con­cur­suri  inte­rac­ti­ve, mini­re­ci­tal de poe­zie. La sfârşi­tul acti­vi­tă­ţii ele­vii au fost recom­pen­sa­ţi cu diplo­me.

Acti­vi­ta­tea a fost pre­gă­ti­tă cu impli­ca­rea ele­vi­lor din cla­se­le a VII‑a A, a VII‑a B, a IX‑a C, a IX‑a D, a X‑a B, coor­do­na­ţi de prof. Sil­via Cuseac, prof. Ele­na San­da Pădu­rea­nu, prof. Cris­ti­na Matei, prof. Cris­ti­an Hari­ton şi cu apor­tul con­du­ce­rii uni­tă­ţii şco­la­re, repre­zen­ta­tă de direc­tor, prof. Cori­na Miha­la­che şi direc­tor adjunct, prof. Ghiul­nar Bechir.


Man­ga­lia News, 16.11.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele