Circulația pe podul de la Agigea s‑a reluat pe patru benzi

0
1710

Radio Con­stan­ța: Vești bune pen­tru șofe­rii care cir­cu­lă spre și din­spre sudul Lito­ra­lu­lui și sunt nevo­iți să tra­ver­se­ze zil­nic podul vechi de la Agi­gea. CNAIR anun­ță că cir­cu­la­ția a fost des­chi­să, înce­pând din aceas­tă după-ami­a­ză, pe toa­te cele patru benzi ale podu­lui. Lucra­rea s‑a fina­li­zat cu șase zile mai devre­me față de peri­oa­da esti­ma­tă.

Cir­cu­la­ția ruti­e­ră fuse­se res­tric­țio­na­tă înce­pând cu 1 noiem­brie, în spe­cial, pen­tru lucrări de ten­sio­na­re a unor hoba­ne, lucrări ce au pre­su­pus demon­ta­rea dis­tanţi­e­ri­lor pro­vi­zo­rii ai hoba­ne­lor, arma­rea şi beto­na­rea bul­bi­lor hoba­ne­lor la nive­lul tro­tu­a­re­lor, monta­rea devi­a­to­ri­lor anco­ra­je­lor infe­ri­oa­re şi monta­rea dis­tanţi­e­ri­lor defi­ni­tivi ai hoba­ne­lor.

În ulti­ma eta­pă a repa­ra­ți­i­lor la pod, ce se va des­fă­șu­ra in pri­ma­va­ra anu­lui 2018, res­tric­țio­na­rea cir­cu­la­ți­ei se va face pe peri­oa­de scur­te, în spe­cial pen­tru monta­rea și demon­ta­rea unor sche­le folo­si­te la lucră­ri­le răma­se de exe­cu­tat. (23.11.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply