Ansamblul Folcloric „Litoral” al pensionarilor din Mangalia, în spectacol cu Maria Dragomiroiu [VIDEO]

0
2013

Alte Bucu­rii muzi­ca­le de dumi­ni­că! Vă ofe­rim cu mare drag un vide­o­clip cu Ansam­blul Fol­cloric „Lito­ral” al pen­sio­na­ri­lor din Man­ga­lia, din spec­ta­co­lul pre­zen­tat sâm­bă­tă sea­ra, pe sce­na Casei de Cul­tu­ră din Mangalia:

Aici, împre­u­nă cu îndră­gi­ta cân­tă­rea­ță de muzi­că popu­la­ră Maria Dragomiroiu:

Mai mul­te foto­gra­fii și vide­o­cli­puri cu Ansam­blul fol­cloric LITORAL, pe facebook.com/litoralmangalia2017


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 26.11.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply