”100 de ani de spirit românesc”. Mare sărbătoare la Pecineaga, cu ocazia Zilei Școlii din localitate!

1
626

Marți, 28 noiem­brie 2017, înce­pând cu ora 10:00, în cadrul fes­ti­vi­tă­ți­lor pri­le­ju­i­te de săr­bă­to­ri­rea a ”100 de ani de spi­rit româ­nesc”, con­du­ce­rea Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr. 1 și Colec­ti­vul cadre­lor didac­ti­ce din loca­li­ta­te, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei și al Con­si­li­u­lui Local Peci­nea­ga, orga­ni­zea­ză ZIUA ȘCOLII, sub gene­ri­cul ”TRADIȚII ȘI OBICEIURI DOBROGENE”, edi­ția a VII‑a.
La aceas­tă săr­bă­toa­re este invi­tat și scri­i­to­rul VIRGIL STAN, fiu al comu­nei Peci­nea­ga, pen­tru o cva­dru­plă lan­sa­re de car­te.
Vor fi pre­zen­ta­te locu­i­to­ri­lor comu­nei, pe lân­gă cele­lal­te șase cărți lan­sa­te cu doi ani în urmă, roma­ne­le ”ADRIANA” și ”DE-AȘ PUTEA VIAȚA ÎNTOARCE”, pre­cum și volu­me­le de ese­uri, note de călă­to­rie și poe­zie, ”PUNȚI PESTE VREMURI” și ”FESTIVALUL FLORILOR”.


Man­ga­lia News, Joi, 23 noiem­brie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Vir­gil Stan un om de o inal­ta cali­ta­te mora­la si uma­na , un pri­e­ten pe care te poti baza , MULTI ANI ! Cu mul­ta sana­ta­te si feri­ci­re

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele