Veste-șoc pentru multinaționale: Vor fi impozitate!

0
342
10497678 - success businessmen standing in front of an world map.

TELEGRAF Onli­ne: Guver­nul va impo­zi­ta sume­le pe care com­pa­ni­i­le mul­ti­na­țio­na­le le trans­fe­ră în stră­i­nă­ta­te “în încer­ca­rea de a‑și redu­ce baza de impo­zi­ta­re”, a anun­țat, joi, minis­trul Finan­țe­lor, Ionuț Mișa.

Se intro­du­ce direc­ti­va euro­pea­nă pen­tru com­ba­te­rea exter­na­li­ză­rii pro­fi­tu­ri­lor com­pa­ni­i­lor mul­ti­na­țio­na­le — Direc­ti­va UE 1164/2016. Mul­ti­na­țio­na­le­le care evi­tau până acum pla­ta taxe­lor în Româ­nia nu vor mai putea face acest lucru. Se va acor­da ast­fel dedu­ce­rea limi­ta­tă a dobân­zi­lor, se va intro­du­ce un impo­zit pen­tru sume­le trans­fe­ra­te în afa­ra țării de mul­ti­na­țio­na­le în încer­ca­rea de a‑și redu­ce baza de impo­zi­ta­re. Vor fi împie­di­ca­te trans­fe­ru­ri­le unor gru­puri de fir­me către fili­a­le­le lor din para­di­su­ri­le fis­ca­le și nu vor mai fi ofe­ri­te bene­fi­cii fis­ca­le obți­nu­te prin aran­ja­men­te abu­zi­ve între fir­me”, a sus­ți­nut Mișa.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply