Prin Ordin al Ministrului Apărării vor fi rechemaţi în activitate ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari. Iată documentul

0
1114

Astăzi, a fost publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei numă­rul 810/13.X.2017, Ordi­nul minis­tru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le nr. M 124, din 4 octom­brie, pri­vind apro­ba­rea Instru­cţiu­ni­lor pri­vind chemarea/rechemarea în acti­vi­ta­te, în cor­pul ofi­ţe­ri­lor, al mai­ş­tri­lor mili­tari sau al sub­o­fi­ţe­ri­lor, în vede­rea înca­dră­rii unor fun­cţii de exe­cu­ţie din struc­tu­ri­le Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le.

Actul nor­ma­tiv este sem­nat de minis­trul Apă­ră­rii Mihai-Vio­rel Fifor.

În secţiu­nea Docu­men­te poa­te fi citit, inte­gral, Ordi­nul la care facem refe­ri­re.

Con­ti­nu­a­rea, în ziuaconstanta.ro, 13.10.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele