Marin Tănase: PORTURILE MANGALIEI — fotoreportaj

0
1189

Marin Tăna­se: PORTURILE MANGALIEI, foto­re­por­taj.

1. PORTUL COMERCIAL MANGALIA.

2. PORTUL MILITAR.

3. PORTUL TURISTIC MARINA MANGALIA.

4. PORTUL TURISTIC LIFE HARBOUR (MARINA LIMANU).

In anul 1889 s‑a infi­in­tat Capi­ta­nia Por­tu­lui Man­ga­lia, cu rolul de a regle­men­ta tra­fi­cul mari­tim in zona de Sud-Est a Roma­niei. Iata o ima­gi­ne veche cu Por­tul Man­ga­lia in anul 1916:

Man­ga­lia in peri­oa­da inter­be­li­ca:

Capi­ta­nia Por­tu­lui Man­ga­lia:

Dupa al II-lea Raz­boi Mondi­al, in peri­oa­da 1949–1956, s‑au efec­tu­at lucrari de ame­na­ja­re a Por­tu­lui Mili­tar Man­ga­lia:

S‑au con­stru­it doua diguri si cana­lul care facea lega­tu­ra intre Lacul Man­ga­lia si Marea Nea­gra si podul mobil, pes­te canal. Por­tul Mili­tar a fost con­stru­it pe malul de Nord al lacu­lui Man­ga­lia.

La 1 ian. 1962, Coman­damen­tul Mari­nei Mili­ta­re si uni­ta­ti­le ei ane­xe au fost dislo­ca­te in Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia. Ulte­ri­or, Coman­damen­tul s‑a mutat la Con­stan­ta.

Toa­te lucra­ri­le de ame­na­ja­re a Por­tu­lui Mili­tar au fost super­vi­za­te si apro­ba­te de Direc­tia de Pro­iec­ta­re a MApN.

Por­tul Turis­tic Mari­na Man­ga­lia a fost con­stru­it intre anii 2006 si 2008.

Por­tul Turis­tic asi­gu­ra con­di­tii pen­tru acos­ta­rea, sta­tio­na­rea si intre­ti­ne­rea ambar­ca­tiu­ni­lor de dimen­siuni medii (L=8–18m), des­ti­na­te trans­por­tu­lui de per­soa­ne si nave­lor de croa­zie­ra de dimen­siuni mari, de pana la 450 locuri.

Por­tul Turis­tic are o capa­ci­ta­te tota­la de 146 de locuri de acos­ta­re. In gene­ral, aici pot fi acos­ta­te nave cu un pes­caj de pana la 2,5m.

In ime­di­a­ta veci­na­ta­te a Por­tu­lui Turis­tic, in par­tea de Sud, se afla Dana nave­lor Gar­zii de Coas­ta.

In anul 2004, omul de afa­ceri, Remus Cris­ty Bai­san, cu stu­dii in Mana­ge­ment facu­te in Anglia (actu­al­men­te con­si­li­er in Con­si­li­ul Jude­tea Con­stan­ta din par­tea PNL), a infi­in­tat fir­ma SC Bla­ck Sea Magic SRL, cu sedi­ul in Lima­nu. In 2010, sub admi­nis­tra­rea aces­tei fir­me, Bai­san a infi­in­tat Por­tul Turis­tic Mari­na Lima­nu.

In anul 2012, fir­ma Mari­na Lima­nu a fost pre­lu­a­ta de fami­lia Mar­cu (90% din actiuni) si Dorin Pre­da (10%), deve­nind Life­Har­bo­ur!

Life­Har­bo­ur (Mari­na Lima­nu) se afla pe malul de Sud al Lacu­lui Man­ga­lia, in comu­na Lima­nu, la cca 4 Km de mare. Life­Har­bo­ur dis­pu­ne de 70 locuri pen­tru acos­ta­rea, sta­tio­na­rea, intre­ti­ne­rea si ier­na­rea ambar­ca­tiu­ni­lor cu Lmax.= 24m si 20 locuri pen­tru ambar­ca­tiuni mici.

Dato­ri­ta ampla­sa­rii intre coli­ne, Life­Har­bo­ur asi­gu­ra pro­tec­tie impo­tri­va valu­ri­lor si van­tu­ri­lor.

BIBLIOGRAFIE: Date­le au fost extra­se din: “Man­ga­lia in pagi­ni­le vre­mii”- Aure­lia si Ste­fan Lapu­san; “Cal­la­tis, legen­da Marii Negre (XIII)-Mangalia, anii ’30: Var­sta de aur. Cadrul Gene­ral”- Sil­va­na Cojo­ca­ra­su; site-uri­le celor doua Por­turi Turis­ti­ce.

Marin Tana­se, 26 August 2016.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele