Lansare de carte în comuna Albești, în prezența Altețelor Regale, Principesa Margareta si Principele Radu de România [FOTO]

0
1572

Lan­sa­re de car­te în comu­na Albești, eve­ni­ment orga­ni­zat de Școa­la Gim­na­zi­a­lă ” Ion Cre­an­gă” Albești (direc­tor, prof. Miha­e­la Vïl­cu) cu spri­ji­nul spon­so­ri­lor (Fun­da­ția Cur­tea Veche, Chim­pex Azo­Mu­reş) în pre­zen­ța Alte­țe­lor Rega­le, Prin­ci­pe­sa Mar­ga­re­ta si Prin­ci­pe­le Radu de Româ­nia, la Cămi­nul Cul­tu­ral din comună.

A trans­mis prof. Magda­le­na Iacob.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 22 octom­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply