eMAG a stabilit data pentru BLACK FRIDAY de anul acesta. Când încep promoțiile

0
467

Bla­ck Fri­day va înce­pe VINERI, 17 noiem­brie la eMAG, iar reta­i­le­rul onli­ne deja anu­nţă că pes­te 2.000.000 de pro­du­se vor fi în ofer­tă.

De la an la an, Bla­ck Fri­day este un feno­men din ce în ce mai spec­ta­cu­los. Ple­când de la suc­ce­sul Bla­ck Fri­day de anul tre­cut, ne-am pre­gă­tit în ulti­me­le 10 luni şi vom avea ofer­te foar­te bune pen­tru tot ceea ce îşi doresc cli­enţii”, a decla­rat Tudor Manea, Gene­ral Mana­ger eMAG, scrie Zia­rul Finan­ci­ar.

Prin­tre pro­du­se­le care vor fi la preţuri de Bla­ck Fri­day sunt tele­vi­zoa­re, tele­foa­ne, lap­to­puri, fashion şi arti­co­le spor­ti­ve, elec­tro­ca­s­ni­ce, acce­so­rii pen­tru casă şi gră­di­nă, pro­du­se de îngri­ji­re per­so­na­lă, mobi­lă, jucă­rii şi alte­le.

Mai mult, în zf.ro/zf-24


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply