Corul de copii Callatis, condus de profesorul Traian Broască a câștigat Argintul la Festivalul International Interkultur de la Kalamata

0
1734

Corul ‘Cal­la­tis’, con­dus de pro­fe­so­rul Tra­ian Broas­că se întoar­ce cu Argin­tul obți­nut la cate­go­ria coru­ri­lor de copii, de la Fes­ti­va­lul Inter­na­tio­nal Inter­kul­tur, care a avut loc zile­le aces­tea la Kala­ma­ta, în Gre­cia. 

Feli­ci­tări și apla­u­ze, pen­tru tine­re­le artis­te și pen­tru diri­jo­rul Tra­ian Broas­că!

Mai mul­te des­pre Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal Inter­kul­tur de la Kala­ma­ta, aici: flickr.com/photos/interkulturevents și aici: facebook.com/choircompetitionkalamata/

VIDEO: Moment muzi­cal impre­sio­nant, la des­chi­de­rea Fes­ti­va­lu­lui, edi­ția 2017:

Iată și Para­da coriș­ti­lor din toa­te țări­le par­ti­ci­pan­te:

Mare­le Pre­miu al Fes­ti­va­lu­lui a fost câști­gat de o for­ma­ție cora­lă femi­ni­nă din Mala­y­sia.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 15.10.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele