Care mai este situația pe șantierul proiectului Callatis — Istorie la malul Mării Negre? [galerie FOTO]

0
641

Pro­iec­tul Cal­la­tis — Isto­rie la malul Mării Negre tre­bu­ia fina­li­zat până la data de 31 decem­brie 2015, după cum scrie pe pano­ul Regio, care de-abia se mai ține ”pe picioa­re”.

Iată care era sta­di­ul lucră­ri­lor la fina­lul lunii iulie 2017:

Și care este situ­a­ția în aces­te zile, pe ace­lași șan­ti­er:

Între timp, tro­tu­a­rul din­tre tera­sa Lavrion și șan­ti­er s‑a dis­trus și mai mult. Dale­le sunt împrăș­ti­a­te și con­sti­tu­ie un real peri­col pen­tru tre­că­tori…

Exact cu un an în urmă, aces­ta era Sta­di­ul lucră­ri­lor la pro­iec­tul Cal­la­tis – Isto­rie la malul Mării Negre (FOTO)

Rămâ­ne vala­bi­lă ace­eași între­ba­re: Cipri­an Popa, şeful ser­vi­ci­u­lui pro­iec­te din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, nu ar tre­bui să iasă din când în când în public și să infor­meze cetă­țe­nii des­pre eta­pe­le exe­cu­tă­rii aces­tui pro­iect? Ce se con­stru­ieș­te? Cu cine? Cu ce cos­turi? Ce ter­me­ne sunt? Aștep­tăm un răs­puns din par­tea dum­ne­a­lui pe adre­sa redac­ți­ei: [email protected]


Man­ga­lia News, 13,10.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply