ATENȚIE, PĂRINȚI! A apărut jocul online prin care copiii sunt încurajaţi să fugă de acasă!

0
448

TELEGRAF Onli­ne: Un „joc” înfi­o­ră­tor, denu­mit „Pro­vo­ca­rea de 48 de ore”, a înce­put să cir­cu­le pe Face­bo­ok. Jocul îi încu­ra­jea­ză pe copii să fugă de aca­să timp de două zile. Pen­tru fie­ca­re menţiu­ne la adre­sa lor apă­ru­tă în soci­al media, copi­ii sunt păcă­li­ţi că vor pri­mi punc­te, ast­fel că sunt bine­ve­ni­te toa­te mesa­je­le pos­ta­te de fami­lie şi pri­e­te­ni în care aceş­tia fac apel la inter­nau­ţi, anu­nţând dis­pa­ri­ţia şi implorând aju­to­rul.

În urmă cu câţi­va ani în ves­tul Euro­pei a cir­cu­lat un „joc” simi­lar, „Jocul celor 72”, în care copi­ii încer­cau să dis­pa­ră de aca­să timp de 72 de ore. O mămi­că din Der­ry, Irlan­da, a poves­tit că fami­lia ei a sufe­rit un ade­vă­rat şoc din cau­za aces­tei „com­pe­ti­ţii bol­na­ve”. Ea a poves­tit că cei doi copii ai ei au fost găsit ală­tu­ri de alţi copii au fost găsi­ţi la 55 de ore de la dis­pa­ri­ţie în Bal­ly­me­na.

Mi‑a fost tea­mă că erau morţi sau că ar putea fi vio­la­ţi, tra­fi­ca­ţi sau uci­şi. Dar aceşti copii cred că acest lucru este amu­zant”, a poves­tit mama. Aceas­ta a aflat, ulte­ri­or, că cei doi copii erau lideri ai jocu­lui, dato­ri­tă tim­pu­lui lung petre­cut depar­te de casă.

Reţe­le­le soci­a­le, în spe­cial Face­bo­ok-ul, repre­zin­tă un mediu pro­pi­ce pen­tru vira­li­za­rea unor ast­fel de tren­duri pros­teşti căro­ra copi­ii le cad pra­dă ime­di­at. (sur­sa: telegrafonline.ro).


 

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply