ANTREPRENORI LOCALI. O familie din Galaţi produce containere modulare de peste 2 mil. euro anual

0
523

O alter­na­ti­vă la apar­ta­men­te­le cla­si­ce.

Com­pa­nia Dem­car din Gala­ţi, un busi­ne­ss de 2,3 mil. euro în 2016, deţi­nu­tă de fami­lia Toni­ţă, pro­du­ce cir­ca 1.000 de con­tai­ne­re modu­la­re pe an, din care 5% sunt folo­si­te ca locu­inţe per­ma­nen­te, gro­sul pro­du­cţi­ei mer­gând câtre sec­to­rul con­stru­cţi­i­lor, în şan­ti­e­re, potri­vit repre­zen­tanţi­lor com­pa­niei.

Sin­gu­ra pro­ble­mă este să găseşti unde să par­chezi con­tai­ne­rul pen­tru că îţi tre­bu­ie teren. Încă­l­zi­rea poa­te fi şi elec­tri­că, prin cen­tra­lă ter­mi­că, pano­uri sola­re sau alte vari­an­te. Acum sunt în Ger­ma­nia, unde con­stru­iesc un cam­pus for­mat din 140 de locu­inţe din con­tai­ne­re modu­la­re pen­tru mili­ta­rii care vin aici la cur­suri într‑o uni­ta­te de pro­fil“, a decla­rat pen­tru ZF Delu Toni­ţă, direc­to­rul gene­ral al com­pa­niei Dem­car.

O locu­inţă din con­tai­ne­re modu­la­re de 40 de metri pătra­ţi, de di­men­siunea unei gar­so­ni­e­re spa­ţi­oa­se, cos­tă în jur de 12.000- 16.000 de euro în fun­cţie de fini­sa­je, la care se adu­gă cos­tul tere­nu­lui pe care urmea­ză să fie ampla­sa­tă lo­cu­inţa.

Con­ti­nu­a­rea, în zf.ro/companii


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele