Scandalul locurilor de joacă, o nouă etapă! OPC va verifica toate locurile de joacă din județ

0
161
Booking.com

După ce a tri­mis adre­se către pri­mă­ri­i­le Con­stan­ța și Man­ga­lia, inspec­to­rul șef al OPC Con­stan­ța, Horia Con­stan­ti­ne­scu, a anun­țat că insti­tu­ția pe care o repre­zin­tă va tri­mi­te infor­mări pen­tru veri­fi­cări către toa­te admi­nis­tra­ți­i­le publi­ce din județ.

Horia Con­stan­ti­ne­scu sus­ți­ne că peri­co­lul asu­pra copi­i­lor este imens. În ace­lași timp, după ce a fost ținut pe la uși de către pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, Dece­bal Făgă­dău, pe care l‑a vizi­tat după ce aces­ta nu a răs­puns soli­ci­tă­rii unei între­ve­deri pe tema locu­ri­lor de joa­că din oraș, la sedi­ul CJPC Con­stan­ța, inspec­to­rul de la Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor spu­ne că nu vrea să apli­ce vreo amen­dă. Deo­cam­da­tă!

Citiți con­ti­nu­a­rea, în ordinea.ro


Infor­ma­ții des­pre locu­ri­le de joa­că pen­tru copi­ii din Man­ga­lia, aici: Urmă­to­rul pe lis­ta lui Horia Con­stan­ti­ne­scu: Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Șeful OPC îl scoa­te la raport tot pen­tru locu­ri­le de joa­că! [Gale­rie FOTO]


Man­ga­lia News, 16.09.2017.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele