PROIECTE LOCALE — Comuna din România care arată ca în Occident. Are asfalt, teren de tenis și chiar sală de bowling FOTO/VIDEO

0
446

Comu­na Petrești din jude­țul Satu Mare este una din­tre cele mai fru­moa­se și mai bine admi­nis­tra­te loca­li­tăți din medi­ul rural din Româ­nia.

În ulti­mii ani 10 ani, auto­ri­tă­ți­le loca­le de aici au reu­șit să acce­se­ze fon­duri euro­pe­ne în valoa­re tota­lă de 7 mili­oa­ne de euro. Cu aju­to­rul finan­ță­ri­lor, comu­na cu 1.300 de locu­i­tori a reu­șit să se dezvol­te foar­te armo­ni­os și să devi­nă un model de orga­ni­za­re.

Așa­dar, bunăs­ta­rea comu­nei este un rezul­tat direct al pro­iec­te­lor bine gân­di­te care au pri­mit finan­ța­re.

Pe sur­se pro­prii nu ne putem baza și ne-am axat pe pro­iec­te de finan­ța­re”, a expli­cat pen­tru stirileprotv.ro Csa­ba Kara­di, pri­ma­rul din Petrești.

În Petrești, iar­ba este tăi­a­tă, stră­zi­le sunt îngri­ji­te și asfal­ta­te, iar comu­na are rețea de apă pota­bi­lă și cana­li­za­re.

Tot cu bani de la Uniu­nea Euro­pea­nă, auto­ri­tă­ți­le au moder­ni­zat școa­la, cămi­nul de bătrâni și au ame­na­jat un parc indus­tri­al pen­tru a atra­ge inves­ti­tori în zonă. De ase­me­nea, comu­na Petrești are și o sală de bow­ling, o sală de sport cu 180 de locuri, un lac de pes­cu­it, un amfi­tea­tru, tere­nuri de fotbal și de tenis.

Potri­vit Digi24, școa­la a fost moder­ni­za­tă în anul 2011 și a fost dota­tă cu table inte­li­gen­te, lap­to­puri, tele­vi­zoa­re LCD, cal­cu­la­toa­re și două lif­turi pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi.

Mai mult, pe greatnews.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply