POLARIS M HOLDING — prezentare zona Dobrogea [VIDEO]

0
331

Pola­ris M Hol­ding este una din­tre cele mai mari com­pa­nii de pres­ta­re ser­vi­cii de salu­bri­za­re exis­ten­te pe pia­ta de pro­fil din Roma­nia si are o expe­rien­ta de pes­te 15 ani.

Imbu­na­ta­ti­rea con­ti­nua a ser­vi­ci­i­lor, gra­dul ridi­cat de com­pe­ten­ta pro­fe­sio­na­la a anga­ja­ti­lor, devo­ta­men­tul pen­tru satis­fa­ce­rea celor mai exi­gen­te nevoi ale ceta­te­ni­lor, sunt prin­ci­pi­i­le de baza pe care se axea­za acti­vi­ta­tea Pola­ris M Hol­ding.

Pola­ris M Hol­ding este un par­te­ner de nadej­de in lup­ta pen­tru pro­te­ja­rea mediu­lui incon­ju­ra­tor.

Pola­ris M Hol­ding, Punct de lucru Man­ga­lia, str. Mihai Vitea­zu, nr. 10 E, tele­fon: 241.740.514. Direc­tor: ing. Flo­rin Jia­nu.


Man­ga­lia News, 12.09.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.