Municipalitatea constănțeană are de plată 60 de milioane de lei către Polaris. Firma de salubrizare RENUNŢĂ la penalităţi

0
221

S‑a ajuns la un com­pro­mis, forţat de pro­ce­sul pier­dut de pri­mă­rie.

Pri­mă­ria Con­stanţa a pier­dut un pro­ces cu Pola­ris şi are de plătit din urmă neac­tu­a­li­za­rea preţu­lui la salu­bri­ta­te! Este vor­ba des­pre acţiu­nea for­mu­la­tă de SC Pola­ris M Hol­ding SRL, în con­tra­dic­to­riu cu Muni­ci­pi­ul Con­stanţa prin pri­mar şi pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, având ca obiect „alte cereri apli­ca­re pena­li­tă­ţi”.

Magis­tra­ţii din Iaşi s‑au pro­nu­nţat în acest dosar (în 2015), după cum urmea­ză: „Admi­te cere­rea ast­fel cum a fost for­mu­la­tă şi com­ple­ta­tă de SC Pola­ris M Hol­ding SRL prin repre­zen­tant legal în con­tra­dic­to­riu cu muni­ci­pi­ul Con­stanţa prin pri­mar şi pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa şi, în con­se­cinţă: obli­gă pârâţii la pla­ta către recla­man­ta a unei pena­li­tă­ţi de 1% pe zi de întâr­zi­e­re cal­cu­la­te de la data rămâ­ne­rii ire­vo­ca­bi­le a Sen­tinţei civi­le nr.2605/20.11.2012 a Tri­bu­na­lu­lui Iaşi, Secţia de Con­ten­cios admi­nis­tra­tiv şi fis­cal in Dosa­rul 1560/118/2012 şi până la pune­rea în exe­cu­ta­re efec­ti­vă a sen­tinţei sus-indi­ca­te. Obli­gă pârâ­tul pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa la pla­ta unei amenzi de 20% din sala­ri­ul minim brut pe eco­no­mie pe zi de întâr­zi­e­re înce­pând de la data pro­nu­nţă­rii hotă­rârii de faţă şi până la exe­cu­ta­rea sen­tinţei civi­le 2605/20.11.2012 (…)”, se ara­tă pe por­ta­lul instanţei de jude­ca­tă. Ulte­ri­or, sen­tinţa tri­bu­na­lu­lui a fost con­fir­ma­tă şi la Cur­tea de Apel, cu menţiu­nea că s‑a luat act de deci­zia Pola­ris M Hol­ding de a renu­nţa la obli­ga­rea pri­ma­ru­lui de a achi­ta o amen­dă de 20% din sala­riu pe zi de la data sen­tinţei şi până la pune­rea ei în apli­ca­re.

Citiți con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro, 23.09.2017.


 

https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele