Ministerul Educatiei intentioneaza sa introduca in scoli catalogul electronic, prin care parintii sa poata vedea in timp real notele si absentele elevilor

0
207

Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei inten­tio­nea­za sa intro­du­ca in scoli, in cel mult doi ani, cata­lo­gul elec­tro­nic, in care vor fi tre­cu­te toa­te absen­te­le si toa­te note­le, iar parin­tii vor putea veri­fi­ca situ­a­tia in timp real, a decla­rat marti minis­trul Liviu Pop, aflat intr‑o vizi­ta la Alba Iulia, rela­tea­za News.ro.

Liviu Pop mai spu­ne ca toa­te sco­li­le din tara vor fi conec­ta­te la inter­net, exis­tand fon­duri pen­tru aces­te pro­iec­te.

Prin Pro­gra­mul de guver­na­re, avem si acel cata­log elec­tro­nic. In maxim doi ani de zile, toa­te absen­te­le si toa­te note­le le va pri­mi fie­ca­re parin­te in timp real. Vor fi incar­ca­te pe plat­for­ma, va fi pro­gre­sul ele­vu­lui (…) sunt ele­men­te care, pana la urma, vor con­tri­bui la cres­te­rea cali­ta­tii actu­lui de edu­ca­tie” a afir­mat Liviu Pop, intr‑o con­fe­rin­ta de pre­sa la Alba Iulia.

El a ada­u­gat ca o alta masu­ra impor­tan­ta este conec­ta­rea la inter­net a tutu­ror sco­li­lor din Roma­nia, in pre­zent doar 66 la suta din­tre uni­ta­ti­le sco­la­re avand o ast­fel de con­e­xiu­ne: “Chiar daca anul aces­ta avem numai 66% din scoli conec­ta­te la inter­net, in doi ani de zile vrem sa le conec­tam pe toa­te. Asta pen­tru ca e nevo­ie de mij­loa­ce­le moder­ne, sa le avem pen­tru un pro­ces instruc­tiv edu­ca­tiv de cali­ta­te.”

Liviu Pop s‑a ara­tat opti­mist in ceea ce pri­ves­te conec­ta­rea sco­li­lor la inter­net, spu­nand ca exis­ta bani euro­peni pen­tru acest pro­iect: “Sunt opti­mist, chiar foar­te opti­mist din punc­tul aces­ta de vede­re. Sunt bani euro­peni. Avem 100 de mili­oa­ne de euro la Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei pe cele trei pro­iec­te majo­re: Wire­l­les cam­pus, adi­ca sa am zona de wi-fi in fie­ca­re sala in care se face act de pre­da­re, Bibli­o­te­ca sco­la­ra vir­tu­a­la si Evi­den­ta ele­vi­lor, ca sa nu‑i spun cata­log elec­tro­nic. Toa­te cele trei pro­iec­te sunt inte­gra­te. Chiar sap­ta­ma­na tre­cu­ta am avut o dis­cu­tie inter­mi­nis­te­ri­a­la cu Minis­te­rul Comu­ni­ca­ti­i­lor pen­tru a depu­ne cele trei pro­iec­te la Comi­sia Euro­pea­na pen­tru finan­ta­re. Toa­te cumu­la­te pot fi maxim 100 de mili­oa­ne de euro. Sunt pro­iec­te­le Minis­te­ru­lui Edu­ca­ti­ei Natio­na­le, ala­turi de Minis­te­rul Comu­ni­ca­ti­i­lor.”

Autor: Ali­na Nea­gu, hotnews.ro, Marţi, 1 august 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele