FOTO Alertă în județul Constanța! Filtre rutiere, după ce zeci de migranți au ajuns pe țărmul românesc! Se caută posibili fugari

0
959

Migran­tii de pe pes­ca­do­rul clan­des­tin au reu­sit sa ajun­ga pe pla­ja de la Midia.

For­țe impre­sio­nan­te de for­țe ale Găr­zii de Coas­tă, Jan­dar­me­rie, Poli­ție Națio­na­lă și Poli­ție Loca­lă din Năvo­dari s‑au pos­tat pe DJ 226, la baza podu­lui ce duce spre loca­li­ta­tea Cor­bu, dar și în zona Vadu. Asta după ce un pes­ca­dor plin cu migranți a refu­zat să opreas­că la soma­ți­i­le Găr­zii de Coas­tă și a ajuns pe țărm, în zona Midia.

Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor Găr­zii de Coas­tă, în dimi­nea­ța de 3 sep­tem­brie, în jurul orei 06.35, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Sis­te­mu­lui Inte­grat de Supra­ve­ghe­re la Marea Nea­gra – SCOMAR au detec­tat un pes­ca­dor sus­pect în Marea Nea­gră, la apro­xi­ma­tiv 14 mile mari­ne est de Midia, la fron­ti­e­ra mari­ti­mă, în afa­ra ape­lor teri­to­ri­a­le, navi­gând spre țăr­mul Româ­ni­ei.

Ime­di­at, Gar­da de Coas­tă a dis­pus de urgenţă efec­tu­a­rea unei misiuni cu două nave din cadrul Gru­pu­lui de Nave Con­stanţa şi Man­ga­lia pen­tru iden­ti­fi­ca­rea ambar­ca­ţiu­nii, cu spri­ji­nul și a două nave apar­ținând  ARSVOM (Agen­ția Româ­nă de Sal­va­re a Vie­ții Ome­nești pe Mare).

Mai mult, pe ctnews.ro, 03.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele