E oficial! Daewoo a scos la vânzare şantierul din Mangalia. Statul român, invitat să cumpere pachetul majoritar de acţiuni

0
1896

Anunţul a dus la o creştere cu peste 15% a acţiunilor la bursă!

 

Daewoo a scos, în mod ofi­ci­al, la vân­za­re pache­tul de 51% din acţiu­ni­le Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI), con­fir­mând ast­fel infor­ma­ţi­i­le des­pre intenţia de a renu­nţa la şan­ti­e­rul naval din sudul Con­stanţei. Sta­tul român, care deţi­ne 49% din DMHI, a fost invi­tat să-şi exer­ci­te drep­tul de pre­emţiu­ne şi să cum­pe­re par­tea deţi­nu­tă de core­eni. Cel mai pro­ba­bil, Româ­nia va refu­za ofer­ta, iar şan­ti­e­rul ar urma să ajun­gă în pose­sia olan­de­zi­lor de la Damen, afla­ţi în nego­ci­eri avan­sa­te cu Daewoo.

Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie (CA) al Şan­ti­e­ru­lui Naval 2 Mai SA Man­ga­lia a con­vo­cat ieri Adu­na­rea Gene­ra­lă a Acţio­na­ri­lor (AGA) pen­tru data de 18/19.10.2017, pri­mul punct de pe ordi­nea de zi fiind „exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de pre­emţiu­ne pri­vind vân­za­rea pache­tu­lui majo­ri­tar de acţiuni deţi­nut de Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring Co. Ltd. La soci­e­ta­tea mix­tă Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries SA”. Prac­tic, este pri­mul anu­nţ ofi­ci­al al core­e­ni­lor cu pri­vi­re la intenţia fer­mă de a ple­ca din Româ­nia, după ce media inter­na­ţio­na­lă spe­cu­la de cir­ca un an de zile asu­pra pla­nu­ri­lor Daewoo de a scă­pa de mai mul­te par­ti­ci­pa­ţii la com­pa­ni­i­le pe care le deţi­ne, pe fon­dul cri­zei pro­fun­de în care se află con­struc­to­rul sud-core­ean de nave.

Daewoo Mangalia devine Damen Mangalia

Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA este com­pa­nia de stat prin care Româ­nia deţi­ne pache­tul de 49% din DMHI, situ­a­ţie în care are drep­tul legal de a fi pri­ma opţiu­ne a acţio­na­ru­lui majo­ri­tar pen­tru vân­za­rea pache­tu­lui majo­ri­tar de 51%. Este însă de dome­ni­ul fan­tas­ti­cu­lui ca sta­tul să pro­fi­te de acest drept de pre­emţiu­ne şi să pre­ia inte­gral şan­ti­e­rul din Man­ga­lia. Cel mai pro­ba­bil, după for­ma­li­ta­tea de faţă, prin care Daewoo noti­fi­că sta­tul român că are întâi­e­ta­te la pre­lu­a­rea pache­tu­lui majo­ri­tar, vor apă­rea şi pri­me­le infor­ma­ţii ofi­ci­a­le des­pre intenţia olan­de­zi­lor de la Damen de a achi­zi­ţio­na şan­ti­e­rul din Man­ga­lia. Care se va numi, ast­fel, Damen Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, deci îşi va păs­tra acro­ni­mul DMHI.

Daewoo vs Damen, în cifre

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, Joi, 14.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele