Campania de ecologizare a comunei Limanu continuă! FOTO VIDEO

0
434

Pri­mă­ria Lima­nu a dema­rat o amplă acțiu­ne de eco­lo­gi­za­re a gro­pii de gunoi ile­ga­le din loca­li­ta­tea Lima­nu, atât pen­tru a eli­mi­na un clar peri­col la sănă­ta­tea publi­că a locu­i­to­ri­lor cât și pen­tru a reda pășu­na­tu­lui comu­nal cele pes­te șap­te hec­ta­re de teren trans­for­ma­te de‑a lun­gul tim­pu­lui într-un depo­zit ile­gal de deșe­uri mena­je­re și res­turi de mate­ri­a­le de con­struc­ții de către per­soa­ne lip­si­te de cel mai ele­men­tar simț civic și de res­pect față de lege și medi­ul încon­ju­ră­tor.


Ima­gini noi de la ampla acțiu­ne de eco­lo­gi­za­re a zonei de lân­gă loca­li­ta­tea Lima­nu:

#pas­tram­cu­ra­te­niain­Li­ma­nu


Man­ga­lia News, 01.09.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele