ASSF Mangalia a câștigat primul derby județean, jucând în deplasare cu C.S. Năvodari!

0
564

Ieri, vineri, 8 sep­tem­brie, a avut loc pri­mul der­by jude­țean din­tre C.S Navo­dari — ASSF Man­ga­lia, meci ce con­tea­ză in Cam­pi­o­na­tul jude­tean al juni­o­ri­lor C.
ASSF Man­ga­lia a des­chis sco­rul in minu­tul 16, prin reu­și­ta juca­to­ru­lui nos­tru Bos­tan Cos­tel. In minu­te­le 26 și 30, ASSF Man­ga­lia a ratat două șanse uri­a­șe pen­tru majo­ra­rea sco­ru­lui.
C.S Navo­dari a ega­lat in ulti­mul minut al pri­mei repri­ze, prin­tr-un penal­ty.
In par­tea a doua a meci­u­lui, echi­pa con­du­să de antre­no­rul Andrei Pătraș­cu a luat cu ase­diu poar­ta celor din Navo­dari, ratând un penal­ty în minu­tul 55, prin juca­to­rul Dari­us Vătă­mă­nu­ță.
Echi­pa noas­tră a con­ti­nu­at pres­sing-ul și a dus sco­rul la 2–1 in minu­tul 60, prin golul mar­cat de mij­lo­ca­sul Mavru Ale­xan­dru, din­tr-un un-doi cu Romeo Kreici.
In min­tul 64, ASSF Man­ga­lia pri­mes­te iar un penal­ty, dar Mavru Ale­xan­dru tri­mi­te pes­te poar­tă, sco­rul rămâ­nand 2–1.
In min­tul 68, ace­la­si Romeo Kreici pasea­ză inte­li­gent pes­te apă­ra­rea adver­să, servindu‑l pe Dari­us Vată­mă­nu­ță, care inde­pli­ne­ste o sim­pla for­ma­li­ta­te, sco­rul majorân­du-se la 3–1.

Scor final C.S Navo­dari — ASSF Man­ga­lia: 1–3.

Lotul echi­pei ASSF Man­ga­lia in depla­sa­rea de la Navo­dari:
Ser­ban Adri­an
Cro­i­to­ru Cata­lin
Soa­re Robert
Ilie Cristi
Tihe­nea Flo­rin
Strean­ga Bogdan
Cio­cîia Mario
San­du­la­che Mih­nea
Mavru Ale­xan­dru
Neac­su Mario
Romeo Kreici
Bos­tan Cos­tel
Vata­ma­nu­ta Dari­us
Voi­cu­les­cu Alex
Alu­poa­ie Dari­us
Vil­cin­schi Dari­us
Banu Radu
Bular­da Remus.
Antre­nor, Andrei Pătraș­cu.


Man­ga­lia News, 09.09.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply