Regată în scop caritabil [VIDEO]

0
500

Eve­ni­men­tul ine­dit în pei­sa­jul yach­ting-ului roma­nesc s‑a des­fa­su­rat zile­le aces­tea in zona Lima­nu-Man­ga­lia. ”Si anul aces­ta, Regat­ta Rota­ry Man­ga­lia si‑a men­ti­nut sco­pul de dezvol­ta­re a yach­tin­gu­lui spor­tiv, fon­du­ri­le obți­nu­te urmand a fi folo­si­te pen­tru ini­ti­e­rea unui pro­iect de con­struc­tie a unei baze spor­ti­ve de yach­ting, unde copi­ii si ado­les­cen­tii din comu­ni­ta­tea loca­la (Man­ga­lia – Lima­nu – 2Mai – Vama Veche si nu numai) sa poa­ta fi instru­i­ti in tai­ne­le aces­tui sport”. (Extras din Comu­ni­ca­tul Rota­ry Club Man­ga­lia).

Sur­sa: Obser­va­tor de Con­stan­ta, 01.07.2017.


Citi­ti si arti­co­lul: mangalianews.ro/2017/08/regatta-rotary-mangalia-2017-concurs-intre-veliere-cu-scop-caritabil-eveniment-sportiv-de-amploare/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply