Propunere | Noi reguli pe plajă, după ce 18 oameni s‑au înecat vara aceasta

0
664

Sal­va­ma­rii pro­pun ca, de anul vii­tor, pla­je­le să fie închi­se atunci când marea este foar­te agi­ta­tă. Stea­gul roşu va însem­na că turi­ş­tii sunt anu­nţa­ţi că niciun sal­va­tor nu este la post şi că intră în apă pe pro­pria răs­pun­de­re. De la înce­pu­tul verii şi până acum, 18 oameni s‑au îne­cat pe lito­ra­lul româ­nesc.

Pe întreg lito­ra­lul, oame­nii se aven­tu­rea­ză în larg fără să ţină cont de stea­gu­ri­le arbo­ra­te.

Sorin Mirea, sal­va­mar: Chiar nu avem nicio auto­ri­ta­te să facem mai mult de atât, decât să îi aver­ti­zăm şi ulte­ri­or când sunt în peri­col de înec să acţio­năm.

Gabriel Culea, coor­do­na­to­rul sal­va­ma­ri­lor din Mama­ia şi Con­stanţa: Avem per­soa­ne care ne răs­pund: „Da, mulţu­mesc, o fac pe pro­pria răs­pun­de­re. Eu am venit să ma dis­trez”.

O dis­tra­cţie fata­lă pen­tru 18 oameni, de la înce­pu­tul aces­tui sezon şi până acum. Iar anul tre­cut, marea a luat 40 de vieţi.

Con­ti­nu­a­rea, pe digi24.ro, 14.07.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply