Persoană dispărută în mare, la Mangalia: A salvat o femeie și un copil!

0
1311

REPLICA: Un apel la 112 a fost pri­mit în dimi­nea­ța de marți, 8 august a.c., care anun­ța o per­soa­nă dis­pă­ru­tă în mare pe pla­ja din Man­ga­lia, zona Lagu­na. Un echi­paj mixt for­mat din pom­pieri ISU — repre­zen­tanți ai Găr­zii de Coas­tă au ple­cat cu o ambar­ca­țiu­ne în cău­ta­rea per­soa­nei.

Din cau­za fap­tu­lui că marea este foar­te agi­ta­tă, ambar­ca­țiu­nea nu poa­te ajun­ge la locul indi­cat de ape­lant. Doi sca­fan­dri au intrat în mare, în cău­ta­rea per­soa­nei dis­pă­ru­te, dar au soli­ci­tat și spri­ji­nul sca­fan­dri­lor de la Con­stan­ța.

În zona men­țio­na­tă este arbo­rat stea­gul roșu și rea­min­tim turiș­ti­lor să nu se aven­tu­re­ze în marea agi­ta­tă și să țină cont de indi­ca­ți­i­le sal­va­ma­ri­lor. Stea­gul roșu sem­ni­fi­că scăl­da­tul inter­zis. De ase­me­nea, în Mama­ia este arbo­rat stea­gul gal­ben, iar la Modern este stea­gul roșu, potri­vit sal­va­ma­ri­lor.

UPDATE

Per­soa­na dis­pă­ru­tă ar fi intrat cu o altă per­soa­nă pen­tru a sal­va o feme­ie și pe copi­lul aces­te­ia. Au reu­șit să le scoa­tă din apă, dar doar unul din­tre sal­va­tori s‑a întors la mal.

Pre­ci­zăm că în cur­sul zilei de luni, 7 august, sal­va­ma­rii au dus o lup­tă tita­ni­că pen­tru a ține turiș­tii pe mal. Aceștia nu au vrut să ascul­te și pace, motiv pen­tru care cir­ca 20 de per­soa­ne au avut nevo­ie de îngri­jiri medi­ca­le.

C.C., replicaonline.ro, 08.08.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply