Femeia şi copilul scăpaţi de la moarte în Mangalia au fugit printre umbrele, în timp ce salvatorul lor se îneca. Salvamar: „Aşa se întâmplă în aproape toate cazurile“

0
960

Sal­va­ma­rii de la Marea Nea­gră se con­frun­tă zil­nic cu îno­tă­tori teri­bi­li­şti şi recal­ci­tranţi FOTO Ade­vă­rul.

Româ­nii con­ti­nuă să intre în apă la Marea Nea­gră, atunci când sal­va­ma­rii afi­şea­ză stea­gul roşu. Chiar marţi, 8 august, un tânăr şi‑a pier­dut via­ţa după ce a sal­vat o feme­ie care s‑a arun­cat în valu­ri­le uri­a­şe ală­tu­ri de copi­lul ei. „Ade­vă­rul“ a încer­cat să afle de la sal­va­to­rii de pe lito­ral de ce se încă­pă­ţâ­nea­ză teri­bi­li­ş­tii să igno­re aver­tis­men­te­le care i‑ar putea scă­pa de la moar­te.

Un tânăr a murit marţi, 8 august, după ce a sal­vat de la înec o feme­ie şi pe copi­lul aces­te­ia, care intra­se­ră în apa mării deşi sal­va­ma­rii arbo­ra­se­ră stea­gul roşu care inter­zi­ce scăl­da­tul. Adri­an Ciu­rea­nu avea 30 de ani, era din Argeş, satul Stro­eşti, comu­na Muşă­teşti şi se afla la pla­jă cu soţia, cu o veri­şoa­ră şi cu nepoţii aces­te­ia.

Tra­ge­dia s‑a petre­cut pe pla­ja Lagu­na din Man­ga­lia. Turis­tul a obser­vat că feme­ia şi copi­lul care intra­se­ră în apă se află în difi­cul­ta­te şi nu reu­şesc să se întoar­că la mal, fiind aco­pe­ri­ţi de valu­ri­le mari. Deşi nu ştia să înoa­te prea bine, tână­rul s‑a arun­cat în apă. A reu­şit să‑i prin­dă pe cei doi şi să‑i ducă spre mal, unde i‑au pre­lu­at sal­va­ma­rii, dar forţa mării l‑a tras îna­poi.

Feme­ia sal­va­tă şi copi­lul ei au fugit

În aju­to­rul lui a sărit un sal­va­mar care a reu­şit să‑i arun­ce un tub de sal­va­re, numai că forţa apei a fost atât de puter­ni­că încât tână­rul a scă­pat tubul şi a fost înghi­ţit de valu­ri­le de pes­te doi metri înă­lţi­me. Tru­pul lui neîn­su­fleţit a fost adus la mal abia mier­curi dimi­nea­ţă, pe ace­ea­şi pla­jă. Feme­ia sal­va­tă şi copi­lul s‑au făcut nevă­zu­ţi, poves­teş­te Vio­rel Bara, şeful sal­va­ma­ri­lor din Man­ga­lia. „Aşa se întâm­plă în aproa­pe toa­te cazu­ri­le. Nu spun nici măcar «Mulţu­mesc!». Soţia băi­a­tu­lui stă­tea pe pla­jă şi plân­gea, implorân­du-ne să‑i sal­văm soţul, deşi era evi­dent că nu se mai poa­te face nimic, iar feme­ia sal­va­tă cu copi­lul au fugit prin­tre umbre­le“, a spus el.

Nu exis­tă nicio san­cţiu­ne

Cites­te mai mult: adev.ro/ouf48o


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply