Drapelele-simbol din Portul Turistic Mangalia

0
646

Sunt niș­te amă­nu­n­te, nu? Din ase­me­nea ”amă­nu­n­te” se for­mea­ză între­gul, ima­gi­nea de ansam­blu! Ce spun turiș­tii? Ce spun local­ni­cii? Cu aces­te sim­bo­luri zdren­țu­i­te a întâm­pi­nat Man­ga­lia Ziua Mari­nei! Aceas­ta este sta­rea în care se află astăzi dra­pe­le­le din Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, la un an de la sem­na­lul nos­tru ante­ri­or din arti­co­lul: Invi­tăm noii con­si­li­eri muni­ci­pali la o scur­tă plim­ba­re prin Por­tul Turis­tic Man­ga­lia (FOTO) 

Da, „Avem di tăti”…!!! (Mai puțin pre­o­cu­pa­re pen­tru buna gos­po­dă­ri­re a ora­șu­lui, pen­tru deta­lii, din par­tea uno­ra din­tre ale­șii locali!).

Așa ară­tau dra­pe­le­le arbo­ra­te la intra­rea în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, cu câți­va ani în urmă:

sur­sa foto: mapio.net


Man­ga­lia News, Vineri, 18 august 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply