”Dobroge, mândră grădină”, Festival International de Folclor, Mangalia 2017

0
1411

Aces­tea sunt afi­șe­le des­pre fes­ti­val, pos­ta­te pe pagi­na Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le Armo­nia:

Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Armo­nia. Casa de Cul­tu­ra — ora 19:00!

In aceas­ta sea­ra, ora­sul Man­ga­lia gaz­du­ies­te Fes­ti­va­lul Inter­na­tio­nal de Fol­clor “Dobro­ge Man­dra Gra­di­na” — Edi­tia XII‑a. Vor par­ti­ci­pa pes­te 1000 de dan­sa­tori pro­fe­si­o­nisti si inter­preti! (Anunt publi­cat marti, 29.08.2017, ora 19:40, pe pagi­na Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Armo­nia).


Defi­la­rea cos­tu­me­lor popu­la­re la Fes­ti­va­lul ”Dobro­ge, mân­dră gră­di­nă”, Man­ga­lia.

Geor­ge Geor­ge Badea:

Dragi romani din tara si Dias­po­ra !

Am onoa­rea sa fiu invi­tat si sa repre­zint ofi­ci­al cate­va aso­ci­a­tii la Fes­ti­va­lul Inter­na­tio­nal Dobro­ge Man­dra Gra­di­na ce va avea loc in ora­sul Man­ga­lia in peri­oa­da 29.august-03.septembrie 2017.
Daca va aflati la mare va astept in fie­ca­re zi la spec­ta­co­le­le unde vor par­ti­ci­pa cei pes­te 1000 de dan­sa­tori si inter­preti de muzi­ca popu­la­ra!

Va urez zile fru­moa­se si inso­ri­te!
Geor­ge Badea.

(Ima­gi­ni­le sunt pre­lu­a­te de pe Face­bo­ok: Tin­ca Raca­ru, Geor­ge Badea, Petre S. și Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Armo­nia).

Între­băm și noi: Direc­ția de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia știa de Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal “Dobro­ge, mân­dră gră­di­nă”? Pe pagi­na sa de Face­bo­ok nu este men­tio­nat acest eve­ni­ment… Vezi: facebook.com/Directia-de-Cultura-si-Sport-Mangalia. (29.08.2017). Ulti­ma pos­ta­re este din data de 17 august a.c:

Afi­șe nu sunt prin oraș, comu­ni­ca­te de pre­să nu am pri­mit. Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia nu are nici site pro­priu, nici pagi­nă de Face­bo­ok… Pe inter­net am găsit doar Regu­la­men­tul fes­ti­va­lu­lui, aici: dmgfest.ro 


Man­ga­lia News, 30.08.2017, ora 01:10.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele