Ambarcaţiune cu migranţi din Irak, interceptată de poliţiştii de frontieră români, în apropierea ţărmului românesc al Mării Negre

0
569

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au inter­cep­tat o ambar­ca­ţiu­ne sus­pec­tă de migra­ţie ile­ga­lă, pavi­li­on Tur­cia, la bor­dul căre­ia se aflau 69 de per­soa­ne din Irak și doi facilitatori.

În data 13.08.2017, în jurul orei 07.00, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Sis­te­mu­lui Inte­grat de Supra­ve­ghe­re la Marea Nea­gra – SCOMAR au detec­tat o ambar­ca­ţiu­ne sus­pec­tă în Marea Nea­gră, pavi­li­on Tur­cia, la apro­xi­ma­tiv 10 mile mari­ne est de loca­li­ta­tea Man­ga­lia, la fron­ti­e­ra mari­ti­mă, care se îndrep­ta spre țăr­mul României.

Ime­di­at, Gar­da de Coas­tă a dis­pus de urgenţă efec­tu­a­rea unei misiuni cu o navă a Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia pen­tru iden­ti­fi­ca­rea ambar­ca­ţiu­nii suspecte.

Nava şi‑a con­ti­nu­at dru­mul și s‑a sta­bi­lit că la bor­dul aces­te­ia se află un număr mare de migranţi.

Drept urma­re, nava Găr­zii de Coas­tă a inter­ve­nit şi escor­tat ambar­ca­țiu­nea spre sedi­ul Gru­pu­lui de Nave Mangalia.

Din pri­me­le veri­fi­cări a reieşit fap­tul că nava în cau­ză era con­du­să de doi băr­bați, un cetă­țean bul­gar și un cipri­ot, iar la bor­dul ei se aflau 69 de per­soa­ne din Irak, din care 30 băr­bați, zece femei și 29 de minori.

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră români con­ti­nuă cer­ce­tă­ri­le în acest caz.


Man­ga­lia News, 13.08.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply