Weekend de foc! COD ROŞU de caniculă. Temperaturi de până la 44 de grade Celsius!

0
248

Inter­val de vala­bi­li­ta­te: 01 iulie, ora 10 – ora 21

COD ROȘU

Sâm­bă­tă, 1 iulie, în jude­țe­le Dolj, Olt, Tele­or­man, Giur­giu, Ilfov, Călă­rași, Ialo­mi­ța, Galați, Brăi­la, Vaslui și Iași, pre­cum și în muni­ci­pi­ul Bucu­rești și în zona joa­să de reli­ef a jude­țe­lor Vâl­cea, Argeș, Dâm­bo­vi­ța, Pra­ho­va, Buzău, Vran­cea, Bacău și Neamț, se vor înre­gis­tra tem­pe­ra­turi maxi­me extre­me com­pa­ra­bi­le cu recor­du­ri­le abso­lu­te ale peri­oa­dei, situ­a­te frec­vent între 38 și 41 de gra­de, iar în sudul Olte­ni­ei și al Mun­te­ni­ei valo­ri­le ter­mi­ce vor urca spre 42…44 de gra­de. Indi­ce­le tem­pe­ra­tu­ră-umeze­a­lă (ITU) se va situa frec­vent, după-ami­a­za, între 82 și 84 de uni­tăți, iar discon­for­tul ter­mic va fi deo­se­bit de accen­tu­at.

 

COD PORTOCALIU

În cur­sul zilei de sâm­bă­tă (1 iulie), în jude­țe­le Tul­cea, Con­stan­ța, Bra­șov, Cova­s­na, Boto­șani, cea mai mare par­te a jude­țe­lor Mehe­dinți, Gorj și Sucea­va, pre­cum și în nor­dul jude­țe­lor Vâl­cea, Argeș, Dâm­bo­vi­ța, Pra­ho­va și Buzău și ves­tul jude­țe­lor Vran­cea, Bacău și Neamț, discon­for­tul ter­mic se va men­ți­ne accen­tu­at, indi­ce­le tem­pe­ra­tu­ră-umeze­a­lă (ITU) va depă­şi pra­gul cri­tic de 80 de uni­tă­ţi. Tem­pe­ra­tu­ri­le maxi­me vor fi cuprin­se în gene­ral între 36 și 38 de gra­de, iar în zona monta­nă vor fi cu mult mai ridi­ca­te decât nor­me­le peri­oa­dei.

COD GALBEN

Con­ti­nu­a­rea, pe realitatea.net, 01.07.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele