Statul român nu a fost informat de coreenii de la Daewoo despre tranzacţia pe care o pregătesc cu Şantierul Naval Mangalia. Statul este acţionar minoritar, cu 49% din acţiuni

0
1496
https://www.mangalianews.ro/

ZF.ro: Sta­tul român, care este acţio­nar mino­ri­tar (49% din acţiuni) în cadrul Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia, susţi­ne că nu a fost infor­mat cu pri­vi­re la nego­ci­e­ri­le pe care Daewoo le-ar pur­ta pen­tru vân­za­rea şan­ti­e­ru­lui către o com­pa­nie olan­de­ză, potri­vit Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Pri­va­ti­za­re şi Admi­nis­tra­rea Par­ti­ci­pa­ţi­i­lor Sta­tu­lui, care a răs­puns unei soli­ci­tări ZF.

”La nive­lul D.P.A.P.S. (Depar­ta­men­tul pen­tru Pri­va­ti­za­re şi Admi­nis­tra­rea Par­ti­ci­pa­ţi­i­lor Sta­tu­lui) nu exis­ta nicio infor­ma­tie refe­ri­toa­re la o even­tu­a­la vanza­re a pache­tu­lui majo­ri­tar de actiuni in D.M.H.I., pachet deti­nut de fir­ma core­ea­na D.S.M.E.”

Soci­e­ta­tea San­ti­e­rul Naval 2 Mai S.A. Man­ga­lia deţi­ne o cotă de 49% din capi­ta­lul soci­al al Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­try (D.M.H.I.). Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai este deţi­nut de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, care are 93,93% din capi­ta­lul soci­al.

Con­ti­nu­a­rea, aici. (04.07.2017).


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele