Motivul pentru care mulți turişti aleg sudul litoralului

0
478

Turi­ş­tii care pre­fe­ră sudul lito­ra­lu­lui sunt, în gene­ral, fami­li­şti cu copii, atra­şi de preţu­ri­le mici şi de posi­bi­li­tă­ţi­le de rela­xa­re şi tra­ta­ment.

În Efo­rie Nord, Efo­rie Sud, Nept­un, Venus şi Saturn, seju­ru­ri­le sunt mai iefti­ne deo­a­re­ce o par­te din tra­ta­ment este aco­pe­rit de con­trac­te­le cu Casa de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te.

Com­pa­nia noas­tră deți­ne patru baze de tra­ta­ment în care sunt exploa­tați fac­to­rii tera­pe­u­tici. În peri­oa­da aceas­ta avem o ofer­tă exce­len­tă, după păre­rea mea. La un hotel de patru ste­le din Efo­rie Nord pe care îl deți­nem, avem un pachet care con­ți­ne caza­re cu pen­siu­ne com­ple­tă, cu trei mese pe zi și trei pro­ce­duri de tra­ta­ment bal­near, 103 lei pe zi de per­soa­nă”, a decla­rat pen­tru Radio Con­stan­ța Nar­ci­sa Moşo­iu, direc­tor gene­ral al THR Marea Nea­gră.

Ofer­ta este vala­bi­lă până la 20 iulie. 

Mai mult, pe radioconstanta.ro08.07.2017.

(foto: Pla­ja Saturn-Venus, Ruxan­dra Geor­ges­cu).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele