Fenomen ciudat pe litoralul Mării Negre: apă foarte rece în miez de caniculă. Explicaţia specialiştilor

0
2228

Ade­vă­rul de Con­stan­ța: Un feno­men ciu­dat a avut loc în acest wee­kend pe lito­ra­lul româ­nesc: în vre­me ce tem­pe­ra­tu­ra din aer a atins pra­gul cri­tic, apa mării a fost rece ca ghea­ţa.

Turi­ş­tii şi con­stă­nţe­nii care în acest wee­kend au spe­rat că se vor răcori în apa Mării Negre au avut par­te de o mare dez­a­mă­gi­re: era rece la ghea­ţa, tem­pe­ra­tu­ra înre­gis­tra­tă fiind de maxi­mum 13 gra­de Cel­si­us. Puţini au fost cei care s‑au udat mai sus de gam­ba picio­ru­lui. Cei mai cura­joşi au fost tot cei mici, care s‑au stro­pit vrând-nevrând, în încer­ca­rea de a con­strui cas­te­le de nisip la mar­gi­nea apei.

Spe­cia­li­ş­tii spun că răci­rea pes­te noap­te a apei mării este un feno­men natu­ral.

Apa a căpă­tat culoa­rea ver­de sma­rald. Asta înseam­nă că la ţărm a ajuns o apă din stra­tu­ri­le de larg. A bătut vân­tul din sud care adu­ce ape­le foar­te reci, de adân­ci­me, la mal. Tem­pe­ra­tu­ra apei a scă­zut de la 21 de gra­de, atât cât s‑a înre­gis­trat zile­le ante­ri­oa­re, la 13 gra­de“, expli­că Simion Nico­la­ev, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­ta­re şi Dezvol­ta­re Mari­nă „Gri­go­re Anti­pa“ din Con­stanţa.

Spe­cia­lis­tul spu­ne că nu este pen­tru pri­ma dată când se petrec ast­fel de feno­me­ne la ţăr­mul Mării Negre. Au fost situ­a­ţii, în anii ante­ri­ori, când tem­pe­ra­tu­ra apei a scă­zut de la 24 de gra­de la 12 gra­de, într-un timp foar­te scurt.

Răci­rea apei este un feno­men natu­ral. Vân­tu­ri­le sunt foar­te bene­fi­ce pe peri­oa­da verii, ele mai menţin tem­pe­ra­tu­ra apei şi fac aerul mai res­pi­ra­bil. Dacă nu bătea vân­tul, apa era clo­ci­tă acum. În urmă cu şase ani, ne-am con­frun­tat cu un alt feno­men, când apa mării a înre­gis­trat  30 de gra­de la mal“, spu­ne spe­cia­lis­tul.

Cites­te mai mult: adev.ro/osgime. Un arti­col sem­nat de Mari­a­na Ian­cu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply