Dragoş Pătraru de la ‘Starea Naţiei’ vine la Mangalia, cu prilejul redeschiderii Librăriei Bookstore&Tea!

0
898

Dumi­ni­că, 2 iulie, cu oca­zia redes­chi­de­rii libră­ri­ei Bookstore&Tea, vă invi­tăm la un dia­log ine­dit cu nimeni altul decât Dra­goş Pătra­ru. Rea­li­za­to­rul super­bei emi­siu­nii ”Sta­rea Naţi­ei” vine la Man­ga­lia, pen­tru a ne pre­zen­ta cele două cărţi ale sale.

Pri­ma car­te, „Sta­rea Naţi­ei” este o cule­ge­re de tex­te din cadrul emi­siu­nii, scri­se de Mihai Radu şi Dra­goş Pătra­ru, dar şi alte câte­va tex­te scri­se spe­cial pen­tru aceas­tă edi­ţie spe­cia­lă, struc­tu­ra­te pe patru capi­to­le: români şi Româ­nia, poli­ti­că, soci­al şi via­ţă.

Cea de‑a doua car­te, “Unde nu‑i cap, vai de popoa­re!”, este o altă cule­ge­re de tex­te, numai că de data aceas­ta nu vom găsi doar mate­ri­a­le apă­ru­te în cadrul emi­siu­nii Sta­rea Naţi­ei, ci şi opi­nii ale oame­ni­lor care mun­cesc la rea­li­za­rea aces­te­ia, des­pre diver­se teme din soci­e­ta­tea româ­neas­că. Car­tea este gru­pa­tă pe cinci capi­to­le, con­di­men­ta­tă cu dese­ne de Mar­da­le.

Aşa­dar, vă aştep­tăm cu mare drag Dumi­ni­că, 2 iulie, înce­pând cu ora 14:30, la Libră­ria Bookstore&Teasă dia­lo­găm cu Dra­goş Pătra­ru!

Noua adre­să a Libră­ri­ei Bookstore&Tea este: Stra­da Mun­ci­to­ru­lui, nr. 2, bl. M5, par­ter, în spa­te­le BCR, unde a fost Ofi­ci­ul Poș­tal nr. 2.

În urmă cu fix un an şi o zi anu­nţam cu păre­re de rău o pau­ză. Acum, dacă tot s‑a ter­mi­nat pau­za, anu­nţăm cu mare bucu­rie şi vese­lie: Bookstore&Tea revi­ne!!
Şi nu ori­cum, ci cu o invi­ta­ţie la pri­mul eve­ni­ment de anul aces­ta, “Sta­rea Naţi­ei la Man­ga­lia!”, în cadrul căru­ia vom fi ono­ra­ţi cu pre­zenţa lui Dra­goş Pătra­ru!
Ca întot­dea­u­na, vom avea cărţi, bună dis­po­zi­ţie şi umor cât cuprin­de!
Toa­te aces­tea, cu intra­rea gra­tu­i­tă!
Vă aştep­tăm!

Man­ga­lia News, 19 iunie 2017.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply