DRAGOȘ PĂTRARU de la STAREA NATIEI, prezență de excepție la redeschiderea Librăriei Bookstore&Tea din Mangalia [FOTO]

0
807

DRAGOȘ PĂTRARU de la STAREA NATIEI, prezență de excepție la redeschiderea Librăriei Bookstore&Tea din Mangalia:

Noul spa­țiu în care a fost redes­chi­să Libră­ria Bookstore&Tea s‑a dove­dit a fi neîn­că­pă­tor, dumi­ni­că după ami­a­ză, pen­tru iubi­to­rii de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le de cali­ta­te din Man­ga­lia. În dia­lo­gul liber, des­chis, cu auto­rul căr­ți­lor STAREA NATIEI și UNDE NU‑I CAP, VAI DE POPOARE!”, s‑a sim­țit căl­du­ra spi­ri­tu­a­lă, care a depă­șit cu mul­te gra­de cani­cu­la de afa­ră.

Dra­goș Pătra­ru a fost apla­u­dat ”la sce­nă des­chi­să” de mai mul­te ori, pe par­cur­sul pre­zen­tă­rii căr­ți­lor sale de mare suc­ces. Un moment emo­țio­nant pen­tru gaz­de a fost ace­la când Dra­goș Pătra­ru a spus că drep­tu­ri­le de autor pen­tru căr­ți­le sale vân­du­te în aceas­tă libră­rie le va dona pen­tru ame­na­ja­rea actu­a­lu­lui sediu al Libră­ri­ei Bookstore&Tea. (Str. Mun­ci­to­ru­lui, bloc M5, în spa­te­le BCR, unde a fost Ofi­ci­ul Poș­tal nr.2).

N.B. La acest eve­ni­ment a fost pre­zent si dl Lucian Nichi­ta.


Man­ga­lia News, 03.07.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply