Din cei peste 1000 de metri de plaja dintre Saturn si Venus, nici macar 100 metri nu au ramas liberi de umbrelute!’

0
3604
’20 ron! atat cos­ta un sez­long de inchi­ri­at pe pla­ja din­tre Saturn si Venus pla­ja din nor­dul Man­ga­li­ei.
Glu­ma: Sa nego­ci­em?? Ce sa nego­ci­em?? Intre­ba lupul pe sefa oilor de la sta­na, mi‑a sunat in cre­ier, vazand afi­sul.
As nego­cia pre­tul sez­lon­gu­lui, pen­tru ca mi se pare chiar scump. Nu veau sa fac mate­ma­ti­ca sa vedem cat cos­ta acest “ser­vi­ciu” intr-un sejur. Ser­vi­ciu care nu ar tre­bui pla­tit, dupa pare­rea mea, ci sus­ti­nut prin atra­ge­rea turis­ti­lor la barul ane­xa.
Multi vor spu­ne ca, daca nu iti con­vi­ne, stai direct pe nisip, ca sa nu mai pla­tes­ti nimic.
Ok, le ras­pund. Dar care nisip, cand din cei pes­te 1000 de metri de pla­ja din­tre Saturn si Venus, nici macar 100 metri nu au ramas liberi de umbre­lu­te?
Pen­tru cei inte­re­sati, sage­ti­le rosii din poza de mai sus indi­ca zone­le libe­re de sez­lon­guri.
Le mul­tu­mesc pe aceas­ta cale celor ce au hota­rat sa pri­va­ti­ze­ze pla­ja, gan­din­du-se si la noi ceta­te­nii Man­ga­li­ei (con­tri­bu­a­bili la pri­ma­rie), care avem mul­te moti­ve sa pre­fe­ram nisi­pul in locul scum­pu­lui sez­long civi­li­zat si modern’. (S.A.V, 01.07.2017).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply