Canicula se întoarce! Maxime de 38 de grade. De joi vin furtunile

0
432

Vre­mea va deve­ni cani­cu­la­ră în pri­me­le trei zile ale săp­tămâ­nii vii­toa­re în majo­ri­ta­tea regiu­ni­lor, cu tem­pe­ra­turi maxi­me în jurul valo­rii de 38 de gra­de Cel­si­us, dar înce­pând de joi vor apă­rea mani­fes­tări spe­ci­fi­ce insta­bi­li­tă­ţii atmosfe­ri­ce, cu valori ter­mi­ce uşor mai cobo­râ­te decât cele nor­ma­le, a decla­rat, dumi­ni­că, pen­tru AGERPRES, Adri­an Boa­riu, mete­o­ro­log de ser­vi­ciu în cadrul Admi­nis­tra­ţi­ei Naţio­na­le de Mete­o­ro­lo­gie (ANM).

Luni, vre­mea va deve­ni căl­du­roa­să în majo­ri­ta­tea zone­lor, iar în Banat, cea mai mare par­te a Cri­şa­nei, sud-ves­tul Transil­va­niei şi local în Olte­nia şi sudul Mun­te­ni­ei va fi cani­cu­lă şi discon­fort ter­mic în cre­ş­te­re. Indi­ce­le de tem­pe­ra­tu­ră umeze­a­lă va atin­ge şi depă­şi uşor pra­gul cri­tic de 80 de uni­tă­ţi. Tem­pe­ra­tu­ri­le maxi­me se vor înca­dra între 25 şi 28 de gra­de Cel­si­us pe Lito­ral şi 37 de gra­de Cel­si­us în Banat. Şi la Bucu­reşti vre­mea va fi căl­du­roa­să, cu o maxi­mă a tem­pe­ra­tu­rii aeru­lui în jurul valo­rii de 34 de gra­de Cel­si­us, dar şi discon­fort ter­mic ridi­cat. Indi­ce­le de tem­pe­ra­tu­ră umeze­a­lă va depă­şi uşor şi aici pra­gul cri­tic de 80 de uni­tă­ţi. Cerul va fi vari­a­bil, iar vân­tul va sufla slab şi mode­rat”, a menţio­nat Boa­riu.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele