Baller Otopeni 1 Bucuresti a cucerit laurii Ligii Nationale de Minibaschet Banca Transilvania 2017

0
263

Apro­xi­ma­tiv 2000 de micuti bas­che­tba­listi, cu var­ste de pana la 12 ani si repre­zan­tand apro­xi­ma­tiv 150 de echi­pe inscri­se la intre­ce­ri­le Ligii Natio­na­le de Mini­bas­chet Ban­ca Transil­va­nia, mas­culin (gru­pa rosie, gru­pa gal­be­na si gru­pa albas­tra), au inva­dat timp de doua sap­ta­mani cele 14 tere­nuri ame­na­ja­te in aer liber la Man­ga­lia, in incin­ta Lice­u­lui Teh­no­lo­gic “Ion Bane­scu” si in Com­ple­xul Spor­tiv “Pes­ca­rus”, pen­tru a des­co­peri pla­ce­rea de a juca bas­chet, dar si pen­tru a sta­bili ierar­hia fina­la a edi­ti­ei 2017.

Dupa 12 zile pli­ne de bas­chet, tine­rii bas­che­tba­listi au ras­pus pre­zent pen­tru ulti­ma oara in acest sezon inca de la pri­me­le ore ale dimi­ne­tii de sam­ba­ta si au par­ti­ci­pat la jocu­ri­le de cla­sa­ment din cadrul fazei fina­le a Ligii Natio­na­le de Mini­bas­chet Ban­ca Transil­va­nia 2017, mas­culin, com­pe­ti­tie orga­ni­za­ta de Fede­ra­tia Roma­na de Bas­chet si Pri­ma­ria Man­ga­lia si apre­cia­ta de intrea­ga asis­ten­ta.

Tre­cand cu brio pes­te vre­mea cani­cu­la­ra, copii, antre­no­rii si supor­te­rii au rea­li­zat din nou o atmosfe­ra deo­se­bi­ta, de mare sar­ba­toa­re, cu mult bas­chet si voie buna, ulti­me­le meciuri din Liga Natio­na­la de Mini­bas­chet Ban­ca Transil­va­nia 2017, mas­culin, bucu­ran­du-se de un real suc­ces.

De alt­fel, faze­le incan­des­cen­te de pe tere­nul cen­tral si nu numai au fost acla­ma­te la sce­na des­chi­sa de nume­ro­sii parin­ti si supor­teri veni­ti din intrea­ga tara sa-si incu­ra­je­ze favo­ri­tii iar bas­che­tul a ocu­pat un loc de cin­ste.

Ast­fel, dupa o com­pe­ti­tie care a cer­nut prin sita valo­rii timp de 12 zile cele mai bune echi­pe mas­culi­ne de mini­bas­chet din tara, ACS Bal­ler Oto­peni 1 Bucu­res­ti a reu­sit sa se impu­na in fina­la impo­tri­va riva­lei U‑Banca Transil­va­nia Cluj-Napo­ca, cu sco­rul de 42–21, si a deve­nit Cam­pi­oa­na Ligii Natio­na­le de Mini­bas­chet Ban­ca Transil­va­nia 2017, mas­culin.

In pro­lo­gul ulti­mu­lui joc care a  decis cam­pi­oa­na, echi­pa loca­la ACS McBa­ll 1 Man­ga­lia a reu­sit sa intre in pose­sia meda­li­i­lor de bronz, dupa ce s‑a impus in fina­la mica in fata echi­pei ACS Dan Dacian Alb Bucu­res­ti, cu sco­rul de 39–26.

Dar iata si cla­sa­men­tul pri­me­lor 8 echi­pe din Liga Natio­na­la de Mini­bas­chet Ban­ca Transil­va­nia 2017, mas­culin, intre­ceri la care au luat star­tul un numar record de 147 de echi­pe:

1. ACS Bal­ler Oto­peni 1 Bucu­res­ti
2. U‑Banca Transil­va­nia 1 Cluj-Napo­ca
3. ACS McBa­ll 1 Man­ga­lia
4. ACS Dan Dacian Alb Bucu­res­ti
5. CN Aurel Vlai­cu 1 Bucu­res­ti
6. CSS Nr 4 Negru Bucu­res­ti
7. ABC Mures 1 Tg. Mures
8. CSU 1 Plo­ies­ti.

* cla­sa­men­tul final din Liga Natio­na­la de Mini­bas­chet Ban­ca Transil­va­nia 2017, mas­culin (gru­pa rosie si gru­pa gal­be­na).

Autor: Fede­ra­tia Roma­na de Bas­chet.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele