ACCIDENT RUTIER în Jupiter, PROVOCAT DE UN ŞOFER DROGAT. Victima, o minoră

0
1391

Un şofer din Man­ga­lia va fi pre­zen­tat azi instanţei de jude­ca­tă, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă, după ce a con­dus un auto­tu­rism, deşi se afla sub efec­tul unor sub­stanţe psi­hoac­ti­ve şi a acci­den­tat o mino­ră. Acci­den­tul s‑a petre­cut în sta­ţiu­nea Jupi­ter. 

Ce spu­ne Poli­ţia des­pre acest inci­dent:

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul depis­tă­rii unui con­du­că­tor auto din Man­ga­lia, în vâr­stă de 33 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe data de 09.07.2017, fiind sub influ­en­ța unor sub­stan­țe psi­hoac­ti­ve, după care a pro­dus un acci­dent ruti­er sol­dat cu acci­den­ta­rea unei mino­re în sta­țiu­nea Jupi­ter, poli­țiș­tii din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia l‑au reți­nut, pen­tru o peri­oa­dă de 24 de ore, pe numi­tul I.R.-I., aces­ta fiind intro­dus în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța. La data de 13.07.2017, per­soa­na în cau­ză va fi pre­zen­ta­tă Jude­că­to­ri­ei Man­ga­lia cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.”

UPDATE — Şofe­rul a fost ares­tat pre­ven­tiv pen­tru 30 de zile, fiind cer­ce­tat pen­tru fugă de la locul acci­den­tu­lui şi con­du­ce­re sub influ­enţa sub­stanţe­lor inter­zi­se.

Sur­se: cugetliber.ro și IPJ Con­stan­ta, 13.07.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply