Cine administrează Casa de Cultură din Mangalia?

0
1618
carturesti.ro%20
Menabit OzzyCât este de greu ca Primăria Mangalia să răspundă unei adrese transmisă de un consilier local? A trecut 1 săptămână și niciun semn.

Și nu este decât o întrebare simplă: Cine administrează Casa de Cultură?

“CĂTRE SECRETARUL MUNICIPIULUI MANGALIA,

CĂTRE DIRECȚIA DE CULTURĂ ȘI SPORT MANGALIA,

Subsemnatul MENABIT OZGHIUN, în calitate de consilier local al Municipiului Mangalia, în conformitate cu legislația aplicabilă, vă solicit să îmi comunicați următoarele:

Prin Adresa Instituției Prefectului nr. 24021/ 31.05.2017, Prefectul Județului Constanța, dl Nicolaescu Adrian Viorel, mi-a comunicat că HCL 119/2016 a fost atacată in instanța de contencios-administrativ de către Instituția Prefectului, prin urmare actul de înființare al Direcției de Cultură și Sport, prin comasarea unor instituții publice si așezăminte culturale, cât și organigrama acesteia, au fost suspendate de drept. În conformitate cu legea 393/2004, cu legea 215/2001, cu ROF al CL Mangalia (HCL nr.7/2016) vă solicit să-mi transmiteți dacă Direcția de Cultură și Sport există în continuare și este funcțională, dacă are ordonator de credite și dacă poate face achiziții legale, etc.

Vă solicit să îmi transmiteți informațiile cu privire la cine administrează clădirea Casei de Cultură, în mod legal. Aceste informații îmi sunt imperios necesare, întrucât am indentificat o sursă de finanțare nerambursabila de la bugetul de stat – din rubrica bugetară a Secretarului General al Guvernului, capitolul “Cultură, recreere, religie”, în baza unui proiect aprobat de comisia de specialitate a Camerei Deputaților – pentru reabilitarea Casei de Cultură Mangalia. Înainte de a face toate diligențele în acest sens, vă rog să-mi comunicați cine este instituția care are în administrare clădirea Casei de Cultură Mangalia, cine este directorul sau ordonatorul de credite care are puterea de decizie.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Vă rog să-mi transmiteți aceste informații cât mai urgent posibil, fiindu-mi necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor pe care le am în calitate de consilier local.

Vă reamintesc că această adresă electronică, transmisă de către subsemnatul în calitate de consilier local, trebuie să primească obligatoriu număr de înregistrare.

Vă atașez adresa Instituției Prefectului.

Cu stimă,
MENABIT OZGHIUN”.


Mangalia News, Miercuri, 5 iulie 2017.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply