VIDEO Flower Power la mare. Trenurile Soarelui s‑au pus în mişcare, pentru vacanţele de pe litoral. Vara aduce noutăţi: Festival hippie la Vama Veche!

0
365

Călă­tori hippie spre mare cu Tre­nu­ri­le Soa­re­lui, în Gara de Nord. Sur­sa foto: Flower Power Fest Vama Veche.

Tre­nu­ri­le Soa­re­lui, aşa cum sunt denu­mi­te tre­nu­ri­le din pro­gra­mul esti­val de trans­port al CFR Călă­tori, au intrat în cir­cu­la­ţie vineri, 9 iunie. Călă­to­ria la mare va dura două ore, pen­tru dis­tanţa din­tre Bucu­reşti şi Con­stanţa.

Timp de trei luni, până la data de 10 sep­tem­brie, pes­te 40 de tre­nuri vor asi­gu­ra legă­turi din toa­tă ţara către Del­ta Dună­rii şi sta­ţiu­ni­le de la Marea Nea­gră.

Tre­nu­ri­le Lito­ral, care cir­cu­lă cu vite­ză spo­ri­tă fără opriri inter­me­di­a­re pe ruta Bucu­reşti Nord-Con­stanţa şi retur, ajung la des­ti­na­ţie în apro­xi­ma­tiv două ore. Dura­ta călă­to­ri­ei cu cele­lal­te tre­nuri Inter­Re­gio, pe ruta Bucu­reşti-Con­stanţa, este în medie de cir­ca 2 ore şi 20 minu­te.

În pri­mul Tren al Soa­re­lui s‑au aflat şi oameni ai lito­ra­lu­lui, inves­ti­tori şi ofi­ci­ali de la Vama Veche. Anul aces­ta, aici se va desfă­şu­ra un nou fes­ti­val, Flower Power Fest Vama Veche, în peri­oa­da 11–14 august. Mani­fes­ta­rea hippie este orga­ni­za­tă de Pri­mă­ria Lima­nu, cea de care apa­rţin sate­le 2 Mai şi Vama Veche.

Ne dorim să ne întoar­cem la atmosfe­ra de petre­ce­re a ani­lor ’60-’70. Spe­răm sa ne dis­trăm împre­u­nă într‑o Vamă îmbră­ca­tă în hai­ne hippie. Pre­gă­tim sur­pri­ze vese­le şi colo­ra­te pen­tru cei care ne vor vizi­ta în peri­oa­da fes­ti­va­lu­lui Flower Power Fest Vama Veche, între 11 şi 14 august. Vama a fost şi va rămâ­ne Kilo­me­trul 0 al dis­tra­cţi­ei de cali­ta­te de pe lito­ra­lul româ­nesc“, a decla­rat Daniel Geor­ges­cu, pri­ma­rul din Lima­nu.

Preţuri şi con­di­ţii de călă­to­rie

Cites­te mai mult: adev.ro/or9tdz


BRAVO, LIMANU! BRAVO, DANIEL GEORGESCU! Flower Power Fest Vama Veche, între 11 şi 14 august!


Man­ga­lia News, Vineri, 9 iunie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele