Trei săptămâni de “foc”, pentru clubul de baschet MC Ball!

0
340

Clu­bul nos­tru va par­ti­ci­pa şi în acest an la com­pe­ti­ți­i­le din Liga Națio­na­lă de Baby și Mini­bas­chet, orga­ni­za­tă la Man­ga­lia de Fede­ra­ţia Româ­nă de Bas­chet, cu echi­pe la toa­te cate­go­ri­i­le de vâr­stă.

Com­pe­ti­ția se va desfă­şu­ra pe o peri­oa­dă de trei săp­tămâni şi va debu­ta cu sec­țiu­nea de Baby­bas­chet, dedi­ca­tă celor mai mici bas­che­tba­liști (sub 10 ani).
În com­pe­ti­ţie s‑au înscris:
— 109 de echi­pe, la secţiu­nea Baby­bas­chet mas­culin;
—   65 de echi­pe, la secţiu­nea Mini­bas­chet femi­nin;
— 149 de echi­pe, la secţiu­nea Mini­bas­chet mas­culin.

Vom reve­ni pe par­cur­sul com­pe­ti­ți­ei cu infor­ma­ţii des­pre pro­gra­mul şi desfă­şu­ra­rea meciu­ri­lor.

Vă aştep­tăm să ne susţi­neţi!

Mugu­rel Lepă­da­tu, antre­nor.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele