ȘTIȚI DE UNDE SUNT CELE 10 PERSOANE ARESTATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI? DIN CONSTANȚA, MANGALIA, EFORIE SUD, TUZLA ȘI LIMANU!

0
2635

ORDINEA: Asea­ră, instan­ța de jude­ca­tă a dis­pus ares­ta­rea celor 10 per­soa­ne reți­nu­te în urma per­che­zi­ți­i­lor efec­tu­a­te de BCCO Con­stan­ța și DIICOT ST Con­stan­ța, pe o peri­oa­da de 30 de zile. Ulte­ri­or, aces­tea au fost intro­du­se în ares­tul IPJ. Per­soa­ne­le ares­ta­te sunt domi­ci­li­a­te în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, Man­ga­lia, Efo­rie Sud, Tuz­la și Lima­nu. Ele sunt cer­ce­ta­te pen­tru ope­ra­țiuni ili­ci­te cu dro­guri de mare risc și sub­stan­țe cu efect psi­hoac­tiv.

Rea­min­tim fap­tul că ieri, poli­țiș­tii con­stăn­țeni de la Com­ba­te­rea Cri­mei Orga­ni­za­te și cei de la Direc­ția Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor DIICOT Con­stan­ța, au des­truc­tu­rat o gru­pa­re infrac­țio­na­lă spe­cia­li­za­tă în tra­fic de dro­guri de mare risc și cu sub­stan­țe cu pro­pri­e­tăți psi­hoac­ti­ve.

15 per­soa­ne au fost con­du­se la audi­eri, 10 din­tre aces­tea fiind reți­nu­te. Cer­ce­tă­ri­le în cau­ză au dema­rat la înce­pu­tul anu­lui 2017, atunci când au fost iden­ti­fi­cați doi băr­bați din loca­li­ta­tea Efo­rie Sud, care ar fi intro­dus în țară, din Bul­ga­ria, dro­guri de mare risc (amfe­ta­mi­nă), pe care le-ar fi pus în vân­za­re.

Con­ti­nu­a­rea, în ordinea.ro, 16.06.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele