PIESE AUTO MANGALIA. Peste 25 de ani de experiență în domeniul pieselor auto import!

0
480

 PIESE AUTO MANGALIAUrgen­țe: 0747338310.

Pes­te 25 de ani de expe­rien­ță în dome­ni­ul pie­se­lor auto import!

Piese auto import și accesorii originale și de producător,

pen­tru toa­te tipu­ri­le de auto­tu­ris­me, din stoc și la coman­dă:

Seri­o­zi­ta­te, promp­ti­tu­di­ne și cali­ta­te!

Dacă aveți nevo­ie de pie­se și acce­so­rii pen­tru auto­tu­ris­mul dum­ne­a­voas­tră, vă punem la dis­po­zi­ție expe­rien­ța noas­tră de pes­te 25 de ani în dome­ni­ul auto și vă ofe­rim din stoc sau la coman­dă repe­re­le soli­ci­ta­te. Maga­zi­nul nos­tru spe­cia­li­zat este situ­at în zona sen­su­lui gira­to­riu, lân­gă Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia, la par­te­rul pri­mu­lui bloc, pe dreap­ta, spre calea fera­tă, (str. Matei Basa­rab, nr. 2, bloc T1, par­ter).


CONTACT:

Pie­se Auto Man­ga­liaTri­a­da Co Ltd,

905.500, Man­ga­lia, str. Matei Basa­rab, nr.2, bloc T1, par­ter.

0747 338 310

0747 338 301

0723 621 457

E‑mail: [email protected]

Web site: www.piese-auto-mangalia.ro

Ne găsiți și pe pagi­na de Face­bo­ok (cli­ck pe foto):

Cli­enţii noş­tri fideli ştiu de ce!


Man­ga­lia News, 23.06.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele