Dragostea pentru baschet, multă muncă, copii frumoși și luptători, antrenori pricepuți și dedicati și o galerie minunată = MC BALL, vicecampionii României la Baby baschet 2017!

0
539

Dra­gos­tea pen­tru bas­chet, mul­tă mun­că, copii fru­moși și lup­tă­tori, antre­nori pri­ce­puți și dedi­cati și o gale­rie minu­na­tă = MC BALL, vice­cam­pi­o­nii Româ­ni­ei la Baby bas­chet 2017! Feli­ci­tări copi­i­lor, antre­no­ri­lor si gale­ri­ei. Sun­tem mân­dri că facem par­te din fami­lia MC BALL(Magda Moro­san, 25.06.2017).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply