Dorel Mancaș: Parfumul prezenței tale

0
393

Par­fu­mul pre­zen­ței tale

Îți ating cu pal­me de dor,
pie­lea înfi­o­ra­tă
și‑n acor­duri de liră,
te des­chizi, sua­vă floa­re,
cu par­fu­mul tău ame­ți­tor,
năvă­lind pes­te mine,
răsco­lin­du-mi sim­țu­ri­le.
Eflu­vii pri­mă­vă­ra­ti­ce
izvo­răsc din tru­pul tău
înflo­rit sub săru­turi,
împle­tind lao­lal­tă
în cân­tec și lumi­nă,
res­pi­ra­ția pămân­tu­lui rea­văn,
zâm­be­tul ceru­lui senin,
adân­cul de tai­nă al ape­lor line
și fla­că­ra focu­lui nes­tins din ini­ma mea.
Te sorb cu nări nesă­ți­oa­se
și mă umplu cu tine.
Nu știu cum se face
de mă scoți din minți mereu,
scurt­cir­cu­i­tân­du-mi logi­ca
prin miros, prin șoap­te,
cu șol­du­ri­le legă­nân­du-se
în mean­dre nău­ci­toa­re.
Miroa­se a dra­gos­te,
a hai­ne arun­ca­te pe jos la-ntâm­pla­re,
a cear­șa­furi răvă­și­te,
și îmbră­ți­șări ros­to­go­li­te.
Miroa­se a mir sfin­țit prin iubi­re…

Dorel Man­caș, 11 iunie 2017. (Foto: inter­net).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply