Distribuiţi, să vadă toţi primarii! Oraşul din România care îşi produce singur, din gunoi, curentul electric

0
466

Auto­ri­tă­ţi­le loca­le din ora­şul Seini, judeţul Mara­mu­reş, au reu­şit să asi­gu­re curen­tul elec­tric pen­tru ilu­mi­na­tul public din întrea­ga loca­li­ta­te, con­stru­ind o insta­la­ţie de bio­gaz. Aceas­ta trans­for­mă deşe­u­ri­le în elec­tri­ci­ta­te, rezol­vând tot­o­da­tă şi pro­ble­ma poluă­rii din zonă.

Cei mai încân­ta­ţi sunt local­ni­cii, mai ales că îi va cos­ta mult mai puţin elec­tri­ci­ta­tea. În plus, miro­sul greu care per­sis­ta până nu de mult în zonă s‑a mai ate­nu­at.

Un alt bene­fi­ciu adus de acest sis­tem este ace­la că va rezol­va şi una din­tre mari­le pro­ble­me din zonă – polu­a­rea. Aceas­ta pro­vi­ne de la fer­me­le zoo­teh­ni­ce, deo­a­re­ce ora­şul Seini are o lun­gă tra­di­ţie în cre­ş­te­rea ani­ma­le­lor, dar este şi una din­tre cele mai polu­a­te loca­li­tă­ţi.

Guno­i­ul pro­ve­nit de la fer­me­le zoo­teh­ni­ce şi din gos­po­dă­ri­i­le oame­ni­lor a afec­tat tere­nu­ri­le agri­co­le. Spri­ji­ni­te de Minis­te­rul Mediu­lui, prin Ban­ca Mondi­a­lă, auto­ri­tă­ţi­le loca­le au găsit o solu­ţie rapi­dă: o insta­la­ţie de bio­gaz. Inves­ti­ţia se ridi­că la pes­te 2 mili­oa­ne de euro.

Mai mult, AICI.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply