De câte voturi e nevoie pentru a‑l demite pe Cristian Radu. Mangalia rămâne fără primar? Populația decide!

2
1459
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Că nu face nimic pen­tru oraş şi popu­la­ţie vede ori­ce per­soa­nă care vizi­tea­ză ora­şul sau se află în tranzit. Nu cunosc care sunt moti­ve­le aces­tei incom­pe­tenţe. În legi­sla­ţia tre­cu­tă se plân­gea că este boico­tat în deci­zii de către opo­zi­ţie. Acum cine îl mai reţi­ne de a face ceva pal­pa­bil pen­tru oraş şi popu­la­ţie? Este ceva putred la mij­loc. Nu va tre­ce mult şi va înce­pe să miroa­să pre­cum tom­be­roa­ne­le pli­ne cu guno­i­ul mena­jer, ne ridi­ca­te la timp din­tre blo­curi.

  2. Ce am omis să întreb şi mă pune pe gân­duri este că nu exis­tă garanţia ca prin refe­ren­dum şi ale­geri anti­ci­pa­te să se găseas­că per­soa­na care să meri­te con­du­ce­rea muni­ci­pi­u­lui. For­mân­du-se o nouă majo­ri­ta­te, lup­te­le inter­ne vor fi şi mai apri­ge. Vom rezol­va ceva?

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele